به مناسبت سفر زیارتی مشهد به همراه پایگاه

انشالله امروز ما با برو بچه های پایگاه به سمت مشهد حرکت میکنیم

و نائب الزیاره همه ملتمسین دعا و حاجتمندان هستیم

به همین مناسبت یک قطعه شعر زیبا تقدیم همه ی عاشقان اقا علی بن موسی الرضا میکنم

 

 

 

 

××××××××××××××××××××××۶۶

قصد زیارت حرمت حجّ اکبر است
حجی که مثل عمره و حج پیمبر است
هر کس که گشت زائر تو زائر خداست
این گفته ام روایت موسی بن جعفراست
قدر و جلال و زائر قبر تو روز حشر
از زائرین کل امامان فراتر است
زوّار تو که شیعه ی کامل عیار توست
زوّار چارده حجج الله اکبر است
نام دو پاره ی تن احمد اگر برم
نام مقدس تو و زهرای اطهراست
حسرت برند خیل عظیم فرشتگان
بر آن فرشته ای که به صحنت کبوتر است
روح هزار عیسی مریم در این مزار
چشم هزار موسی عمران بر این دراست
روحم شفا گرفت ز یک جرعه آب آن
این حوض صحن توست و یا حوض کوثراست
بوی بهشت می وزد از چار صحن تو
از بس نسیم بارگهت روح پرور است
«میثم» که جرم او ز حساب آمده فزون
شاد است ازاین که عفو تو ازجرم او سراست

 

/ 2 نظر / 10 بازدید