بگو یا علی

الوم  صدیقی هذا محال

 

صدیقی احبه کلام یقال

 

هذا کلام   بلیغ   الجمال

 

محال یقال الجمال خیال

این ابیات منسوب به امیرالمومنین علی علیه السلام می باشند که از نظر محتوا و ساختار جایگزین کردن کلمات قابل تامل هستند. توجه نمائید که این ابیات هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی خوانده می شوند به گونه ای که حتی یک کلمه هم جا نمی افتد و این یکی از هنرمندی ها و توانمندی های شاعرانه است .


و اما ترجمه این ابیات:

 

1- محال است که دوستم را سرزنش کنم

2-من به دوستم مهر می ورزم و این کلامی است که گفته می شود

3- این گفته در اوج زیبایی است

4- و محال است گفته شود که زیبایی خیال و وهم است

/ 0 نظر / 116 بازدید